اتوکلاو بیمارستانی

  پیش از توضیح در رابطه با اتوکلاو بیمارستانی باید بدانیم که این محصول قرار است در کجا استفاده شود و اهمیت این موضوع چه میزان است ؟! در بسیاری از بیمارستان ها برای دور انداختن مواد آزمایشگاهی و همچنین پسماند مان هایی که از بیماری های عفونی به وجود می‌آید نیاز به کیسه‌های هوا […]